Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij PassiefHuisPlus, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Copyright PassiefHuisPlus, alle rechten voorbehouden.